wiersz

Cisza jest darem
Dla myśli splątanych
Szansą milczącą
By prawdę przytulić

Cisza nie spieszy się
W żadnym wypadku
Wolność ją niesie
Wolno jak ślimak

W ciszy mieszkają
Wybitne nuty
Tam się zrodziły
W tonach nieśpiesznych

W ciszy prostota
Skarbem się staje
Najgłębszą głębią
Nie do zgłębienia

Zanurz się zatem
W ciszy tajemność
Czas dla niej tracąc
Rozpoznasz wieczność
ŁN, 10.12.2017