uczyć się kochać

Z czego Bóg stworzył człowieka?
Z miłości!
A do czego Bóg stworzył człowieka? Do miłości!
Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest miłością.
Dlatego bez miłości usychamy.
Miłość ma wiele wymiarów, nie tylko ten emocjonalno-romantyczny.
Miłość kosztuje. Czas, pieniądze, pracę, trud. Pachnie nie tylko różami, ale i pełnymi pieluchami. Zawsze gotowa.
Nie patrzy nigdy na siebie, zawsze na innych. Ciagle kocha i nie oczekuje w zamian nic.
Miłości trzeba się uczyć. Każdego dnia. Spędzaj z Nią czas. Przyglądaj się Jej. Naśladuj.
Pójdziesz wtedy Drogą najdoskonalszą.