trzymać kurs

Bezpiecznie nie znaczy wygodnie. Ostrożnie nie znaczy podejrzliwie.
Z rezerwą nie znaczy nieżyczliwie. Strzec serca nie znaczy go zamykać.
Bezpośredni nie znaczy bezczelny.
Gorliwy nie znaczy nawiedzony. Zrównoważony nie znaczy bez wyrazu.
Nie ma co wylewać dziecka z kąpielą. Podarujmy sobie odrobinę roztropności w naszej codzienności.
Trzymajmy kurs Jezusowy. Łatwiej ominiemy wtedy mielizny wyolbrzymień. I zamiast ludzi człowieka spotkamy.