św. Paweł

„Zło dobrem zwyciężaj” – powiedział św Paweł, a lubił to powtarzać i żyć według tego ks. Jerzy Popiełuszko. Zło nas dotyka i rani. Ale zło wychodzi z naszych serc. W myślach, w słowach, czynach i gdy coś zawalimy. Walczmy nie z ludźmi, tylko ze złem. Oskarżyciel wypomni nam grzech i zacznie nas potępiać. Duch Święty objawi nam grzech – nie ku potępieniu, ale ku nawróceniu. Diabeł zmiesza nas z błotem, Duch Święty pokaże zranione serce Jezusa. Dwa Królestwa i dwie kultury.
Jako dzieci Boże mamy zaszczyt reprezentować naszego Ojca w Niebie. Zło jest nadęte, przebiegle, prymitywne i agresywne. Dobro pracowite, pokorne, oddane i twórcze. Pierwsza droga szeroka i łatwa, druga wąska i kręta.
Wybierzmy dziś dobro.
Wybierzmy Jezusa.