nowe życie

Pan Bóg chce się z Tobą wciąż na nowo zamieniać. Przychodzisz ze złością i smutkiem, On zamienia to w pokój i nadzieję. Ty Mu dajesz grzech, On daje oczyszczenie. Ofiarowujesz swoją marność, On daje obfitość. Przychodzisz ze wstydem i opuszczoną głową, On obdarza cię chwałą i podnosi twój wzrok.
Handel wymienny – niesprawiedliwy, bo On bierze na siebie wszystkie moje ciężary, by zanieść je na krzyż. W zamian obdarza najlepszym. Dziękuję Ci, Królu za Twoje nieskończenie hojne serce.